Открийте кои партии в Европа съответстват на вашите политически възгледи!

Искате ли да научите коя политическа партия е най-близка до разбиранията ви в предстоящите Европейски избори през 2019 г.
Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Холандия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Великобритания

Какво е приложението euandi2019 и как работи то?

euandi2019 е приложение за подпомагане на гласуването (Voting Advice Application), чиято цел е да помогне на гражданите да направят информиран избор на изборите за Европейски парламент (ЕП) през 2019 г. Многоезичното приложение euandi2019 кани потребителите да реагират на 22 политически твърдения, обхващащи широк кръг от актуални политически въпроси и ценности в европейската политика. Резултатите от въпросника показват кои партии са най-близо до разбиранията на гражданите едновременно в собствената му държава и в целия Европейски съюз.

euandi2019 е част от по-голяма инициатива за избирателните права на гражданите. Вижте повече на: http://spaceu2019.eu/
Медийни партньори

euandi2019 hits record 1.28 million users!

euandi2019 reached a record number of 1.28 million users, who completed the questionnaire before the European Parliament elections. For the third consecutive time after the European elections in 2009 and 2014, the European-wide Voting Advice Application helped citizens find which party best matches their preferences in their country as well as across Europe. This positive trend in the number of users, helped by an extensive media coverage across Europe, can also be explained by the higher elections’ turnout in comparison to the past rounds — an encouraging sign for democratic participation in the EU.

Moreover, the tool provides rich, reliable and comparable data on political parties in Europe that shows the evolution of politics in all EU Member States since 2009. Assessing the positions of political parties has long been a challenge for political scientists, and European elections bring additional difficulties because of the large number of political parties running at the same time. The euandi2019 team of over 130 scientists from 28 countries managed to cover 272 political parties across 22 statements on a wide range of contemporary policy issues and political values in European politics. The data collected over three rounds of elections across Europe provides the academic community not only with cross-country measures of party positions, but also with longitudinal data revealing patterns of evolution between 2009 and 2019 in all EU Member States. The academic team behind the project believes this 10-year-long initiative will give the start to important high-quality research in the field of European party politics. The party position datasets from 2009 and 2014 are available here and here. The 2019 dataset is now in the process of being consolidated and archived. For more information contact us.

Изберете опция

Изберете една от възможностите