Zistite, ako sa strany v Európe zhodujú s vašimi politickými preferenciami!

Chcete vedieť, ktorá politická strana je pre vás najvhodnejšia v európskych voľbách v roku 2019? Vyberte si krajinu, o ktorú máte záujem, kliknutím na mapu nižšie alebo použitím zoznamu krajín na pravej strane.
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
chorvátsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
maďarsko
Írsko
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
španielsko
Švédsko
Spojene kralovstvo

Čo je euandi2019 a ako funguje?

euandi2019 je volebnou kalkulačkou, ktorá má občanom pomôcť s voľbou vo voľbách do Európskeho parlamentu. Dostupná vo všetkých jazykoch EÚ, euandi2019 pozýva užívateľov aby reagovali na 22 vyhlásení pokrývajúcich širokú škálu súčasných politických otázok a politických hodnôt v európskej politike. Výsledky ukazujú, ktoré strany sú najbližšie k preferenciám občanov, a to tak vo svojej krajine, ako aj v celej Európe. euandi2019 je súčasťou väčšieho projektu o hlasovacích právach občanov v Európe. Viac na http://spaceu2019.eu/
Mediálny partneri

Data and research

euandi2019 reached a record number of 1.28 million users, who completed the questionnaire before the European Parliament elections. For the third consecutive time after the European elections in 2009 and 2014, the European-wide Voting Advice Application helped citizens find which party best matches their preferences in their country as well as across Europe. This positive trend in the number of users, helped by an extensive media coverage across Europe, can also be explained by the higher elections’ turnout in comparison to the past rounds — an encouraging sign for democratic participation in the EU.

Moreover, the tool provides rich, reliable and comparable data on political parties in Europe that shows the evolution of politics in all EU Member States since 2009. Assessing the positions of political parties has long been a challenge for political scientists, and European elections bring additional difficulties because of the large number of political parties running at the same time. The euandi2019 team of over 130 scientists from 28 countries managed to cover 272 political parties across 22 statements on a wide range of contemporary policy issues and political values in European politics. The data collected over three rounds of elections across Europe provides the academic community not only with cross-country measures of party positions, but also with longitudinal data revealing patterns of evolution between 2009 and 2019 in all EU Member States. The academic team behind the project believes this 10-year-long initiative will give the start to important high-quality research in the field of European party politics. All three datasets are publicly available for research at the links below:

EU Profiler (2009) - party data (download) and user data (download)
euandi (2014) - party and user data (download)
euandi2019 - party and user data (download)
EU Profiler/euandi trend file (2009-2019) – party data (download)

When using one of these datasets, please cite the corresponding article as well:
EU Profiler (2009) - Trechsel, Alexander H., Mair, Peter, "When Parties (also) Position Themselves: An Introduction to the EU Profiler", EUI RSCAS, 2009/65, EUDO - European Union Democracy Observatory (available here)
euandi (2014) - Garzia, Diego, Trechsel, Alexander H., De Sio, Lorenzo, "Party placement in supranational elections: an introduction to the euandi 2014 dataset", Party politics, 2017, Vol. 23, No. 4, pp. 333-341 (available here)
euandi2019 - Michel, Elie, Cicchi, Lorenzo, Garzia, Diego, Ferreira Da Silva, Frederico, Trechsel, Alexander H., "euandi2019: project description and datasets documentation", EUI RSCAS, 2019/61 (available here)


For more information contact us

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností