Kuritegevuse vähendamisel on rohkem abi karistuste karmistamisest kui ennetamisest ja rehabilitatsioonist

Nõustun täielikult
Pigem nõustun
Neutraalne
Pigem ei nõustu
Ei nõustu üldse
Seisukoht puudub

Vali variant

Vali üks võimalikest variantidest