Vastutusest loobumine
Väljaannete sisu ja autori(te) arvamused kuuluvad üksnes autori(te) vastutusele ning ei ole seotud EUI kui institutsiooniga.

Autoriõigus ja kaubamärgid
Kõik tekstid, tarkvara, graafika, fotod, helid, videod, teave, interaktiivsed funktsioonid ja mis tahes muu veebilehe sisu ja korraldus (edaspidi "sisu") kuuluvad EUI-le või selle litsentsiandjatele ning nende suhtes kohaldatakse EUI ja EUI litsentsiandjate autoriõigusi, kaubamärgiõigusi ja muid intellektuaalomandiõigusi. Valijakompassi tarkvara on ehitatud platvormile euandi2019, mis on välja töötatud Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste jaoks ja mis põhineb xUpery Ltd. (asukohaga Zürichis, Šveitsis) poolt välja töötatud tarkvarapaketil "Societly". Societly on vabalt kättesaadav MIT-litsentsi alusel GitHub.com'is. Kasutajatel on keelatud muuta, kopeerida, levitada, edastada, näidata, avaldada, müüa, litsentseerida, luua tuletatud teoseid või kasutada mis tahes veebilehe sisu muul eesmärgil kui veebilehe eesmärkidel (s.t teabe edastamine ELi valimiste kohta), kui ei ole sätestatud teisiti.

Vastutuse puudumine
Veebilehte arendatakse pidevalt edasi. EUI on teinud kõik endast oleneva, et veebilehel sisalduv teave oleks selle loomise ja/või muutmise ajal täpne. Kogu teave võib muutuda ilma eelneva etteteatamiseta. EUI loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest selles sisalduvate vigade või puuduste eest. EUI teeb kõik endast oleneva, et tagada oma IT-infrastruktuuri viirusvabadus, kuid ei võta vastutust veebilehe kaudu omandatud viiruste põhjustatud kahju eest. EUI poliitika on reageerida kolmandate isikute õiguste rikkumistele, mis vastavad kohaldatavatele seadustele, eemaldades kiiresti ebaseaduslikku sisu ja lõpetades korduvate rikkujate kontod. Käesoleva veebilehe kasutajad vabastavad EUI, selle partnerid, ametnikud, direktorid, esindajad, sidusettevõtjad, litsentsiandjad ja nende tarnijad kõigist nõuetest või vastutusest, mis tulenevad käesoleva veebilehe interaktiivsete osade kasutamisest.

Seotud veebisaidid
Veebileht võib sisaldada hüperlinke veebisaitidele, mida haldavad või kontrollivad teised isikud, ning EUI ei võta vastutust selliste lingitud veebisaitide sisu eest.

Rämpsposti ja aadresside hõivamine
EUI veebilehelt e-posti aadresside automaatne või käsitsi kogumine on rangelt keelatud mis tahes kaubanduslikuks kasutamiseks, sealhulgas (kuid mitte ainult) edasimüügiks või soovimatute e-kirjade saatmiseks.
Käesoleva paragrahvi eestikeelne tõlge on üksnes teavitamise eesmärgil; õiguslikult siduv on üksnes ingliskeelne versioon.

Vali variant

Vali üks võimalikest variantidest