Ukraina põgenike riiki saabumist peaks oluliselt rohkem piirama

Nõustun täielikult
Pigem nõustun
Neutraalne
Pigem ei nõustu
Ei nõustu üldse
Seisukoht puudub

Vali variant

Vali üks võimalikest variantidest