Nõukogude-aegsete mälestusmärkide riigipoolne teisaldamine on õigustatud ka siis, kui kohalik elanikkond seda ei toeta

Nõustun täielikult
Pigem nõustun
Neutraalne
Pigem ei nõustu
Ei nõustu üldse
Seisukoht puudub

Vali variant

Vali üks võimalikest variantidest