Eesti peaks suurendama kaitsekulutusi, isegi kui see tähendab eelarve kärpimist muudes valdkondades

Nõustun täielikult
Pigem nõustun
Neutraalne
Pigem ei nõustu
Ei nõustu üldse
Seisukoht puudub

Vali variant

Vali üks võimalikest variantidest