A feldolgozási eljárás leírása
A Volebný kompas platform egy nyilvános és politikailag teljesen független pártprofil készítő weboldal, amely a következő címen érhető el: https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html (angol nyelvű változat), https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html (szlovák nyelvű változat) és https://euandi2019.eui.eu/survey/hu/slovensko2023 (magyar nyelvű változat). Célja, hogy a 2023-as szlovákiai parlamenti választásokon a pártok álláspontjainak átláthatóbbá tételével szolgáltatást nyújtson a választók számára.
A firenzei Európai Egyetemi Intézet (EUI) a Volebný kompas applikációt a szlovákiai Matej Bel Egyetemmel együttműködésben fejlesztette ki. A Volebný kompas egy olyan online adatbázis, amelyet azoknak szántak, akik többet szeretnének megtudni a szlovákiai pártok politikai profiljáról. Az eszköz a 2023-as szlovákiai parlamenti választások szempontjából releváns kérdésekre vonatkozó 39 állításon alapul, amelyek a szlovák politika aktuálpolitikai kérdéseinek és politikai értékrendjének széles skáláját ölelik fel.
A felhasználókat arra kérik, hogy foglaljanak állást a 39 állítással kapcsolatban. Ezután egy algoritmus összehasonlítja az álláspontjukat a szlovákiai választásokon induló 11 párt álláspontjával, és személyre szabott szavazási tanácsot ad a felhasználóknak, amelyből kiderül, hogy mennyire fedik egymást a politikai palettán.
A besorolás végén a felhasználót megkérdezik, hogy az adatok felhasználhatók-e tudományos kutatási célokra. A felhasználónak ekkor kifejezetten bele kell egyeznie abba, hogy ezeket az adatokat tudományos kutatási célokra használják fel. Ha ezt megteszik, megkérik őket, hogy adjanak meg néhány szociodemográfiai adatot (nem, életkor, iskolai végzettség) és pártpreferenciát (mely pártokra szavaznának, és mely pártokra nem szavaznának). Arra is megkérik őket, hogy önkéntes alapon adják meg e-mail címüket. Amennyiben ezt megteszik, beleegyeznek abba, hogy kizárólag tudományos kutatási célból újra felvegyük velük a kapcsolatot, és az e-mail címüket nem adjuk át harmadik félnek.
Az alábbi weboldalak tulajdonosa a firenzei Európai Egyetemi Intézet
https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html, https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html és https://euandi2019.eui.eu/survey/hu/slovensko2023. Az EUI törekszik arra, hogy a közzététel időpontjában is helytálló információkat nyújtson, de nem garantálja a teljességet és pontosságot a tartalom tekintetében, sem az információk aktualitását vagy megbízhatóságát.
A személyes adatok gyűjtése és további feldolgozása az alábbiakban részletezett célokból történik. A vonatkozó adatfeldolgozási műveletekért a Robert Schuman Centre for Advanced Studies igazgatója, mint adatkezelő felel.
Az EUI adatvédelmi politikája (amely a következő linken érhető el: https://www.eui.eu/About/DataProtection) vonatkozik ezekre a műveletekre.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, milyen célból és milyen technikai eszközökkel?
A https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html, https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html vagy https://euandi2019.eui.eu/survey/hu/slovensko20233 történő felhasználói munkamenet során a webszerver automatikusan tárolja a felhasználói munkamenet dátumára és időpontjára vonatkozó információkat. Semmilyen más információ, például a használt böngésző típusa, az operációs rendszer, az IP-cím nem kerül tárolásra. Az internetes naplóadatok tárolásával kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Az alkalmazás a 39 politikai kijelentésre adott válaszokat is tárolja. Ha a felhasználó beleegyezik a tudományos kutatási tevékenységben való részvételbe, a felhasználótól további információkat kérünk életkoráról, neméről, iskolai végzettségéről és politikai preferenciáiról a pártokkal kapcsolatban. Ezek az adatok is tárolásra kerülnek.
Az internetes naplóadatokat és a tudományos kutatáshoz gyűjtött adatokat soha nem tároljuk együtt. Ennek eredményeképpen a tudományos kutatás céljából gyűjtött adatokat szolgáltató felhasználó nem azonosítható, nincs kapcsolat a felhasználó (munkamenet) és a tudományos céllal gyűjtött adatok között. Abban az esetben, ha a felhasználó úgy dönt, hogy megadja az e-mail címét, álnevesítést alkalmazunk, elsősorban a kutatás longitudinális jellege miatt. 

Ki férhet hozzá az Ön adataihoz, és kinek adják ki azokat?
Személyes adatokat csak a tevékenységben részt vevő EUI-szervek és -egységek gyűjthetnek.
A tudományos kutatáshoz gyűjtött adatokat a szavazásra vonatkozó tanácsadási alkalmazásért felelős tudományos csoport, köztük Dr. Lorenzo Cicchi (EUI) dolgozza fel. Az újraazonosítási adatokhoz csak a projektigazgató és a tudományos társvezetők férhetnek hozzá. A felek adatai és az anonimizált felhasználói adatok egy embargós időszakot követően egy nyílt adattárban további elemzés céljából rendelkezésre állnak.

Hogyan védjük és óvjuk az Ön adatait?
Az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag az EUI kijelölt munkatársai vagy megbízottai dolgozzák fel, és olyan szervereken tárolják, amelyek megfelelnek az EUI biztonsági szabályainak és szabványainak.
Abban az esetben, ha külső vállalkozó segíti a tevékenységet, az összegyűjtött személyes adatokat és az eseményhez kapcsolódó valamennyi információt a külső feldolgozó számítógépén tárolják, akinek ugyanazokat a szabályokat kell betartania, mint az EUI többi kijelölt munkatársának és megbízottjának.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?
Az EUI a személyes adatokat csak addig őrzi meg, amíg az a 2. pontban említett intézményi célok teljesítéséhez szükséges.

Hogyan ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti adatait?
Ha ellenőrizni szeretné, hogy mely személyes adatait tárolja az illetékes adatkezelő, vagy szeretne hozzáférni az EUI-nál tárolt személyes adataihoz, illetve helyesbíteni vagy törölni azokat, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel a Erik.Jones@eui.eu címen. A kérelem kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül választ küldünk.
A jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeit a data_protection_officer@eui.eu címen teheti meg.

Jogorvoslatra való jog
Ha Ön úgy véli, hogy az EUI elnökének 10/2019. számú határozata szerinti jogai sérültek a személyes adatainak EUI általi feldolgozása következtében, akkor a fent említett határozat 27. cikke értelmében jogosult felülvizsgálatot kérni.
Az ilyen kérelmeket az Adatkezelőhöz címezve kérjük eljuttatni:
Robert Schuman Centre for Advanced Studies igazgatója
Európai Egyetemi Intézet
Prof. Erik Jones
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Olaszország
Erik.Jones@eui.eu
Egyidejűleg a data_protection_officer@eui.eu címen is kérjük, küldjön értesítést.

Opció választása

Válasszon egyet a rendelkezésre álló opciók közül