Ktorá slovenská politická strana alebo hnutie je to Vaše?

Ste zvedavý, ktorá z politických strán a hnutí kandidujúcich v slovenských parlamentných voľbách 2023 najlepšie zodpovedá Vašim politickým názorom a preferenciám?

Kliknite na tlačidlo nižšie a dozviete sa!

Štart

Čo je Volebný kompas a ako funguje?

Volebný kompas je poradná aplikácia pre volebné hlasovanie, vytvorená s cieľom pomôcť občanom informovane sa rozhodnúť v slovenských parlamentných voľbách v roku 2023.

Volebný kompas umožňuje používateľom reagovať na 39 výrokov, ktoré pokrývajú široké spektrum aktuálnych politických tém a hodnôt na Slovensku. Následne používateľom kompas ukáže, ktoré strany sú ich preferenciám najbližšie, a to aj prostredníctvom vizuálnych nástrojov, ktoré zobrazujú, kde sa používateľ a politické strany a hnutia nachádzajú v rámci slovenského politického spektra.

Dáta a výskum

Volebný kompas je súčasťou väčšieho, dlhoročného akademického projektu euandi o európskych voľbách a tiež Horizont Európa projektu BRRIDGE. V roku 2019 euandi dosiahol rekordný počet 1,28 milióna používateľov. Už po tretíkrát, po voľbách do Európskeho parlamentu v rokoch 2009 a 2014, táto celoeurópska aplikácia zameraná na volebné poradenstvo pomohla občanom identifikovať najvhodnejšie strany, zodpovedajúce preferenciám voličov v ich štáte ako aj v celej Európskej únii. S cieľom rozšíriť rozsah projektu bolo euandi replikované pre nemecké federálne voľby v roku 2021, francúzske prezidentské voľby v roku 2022, talianske parlamentné voľby v roku 2022, estónske parlamentné voľby v roku 2023 a teraz aj pre slovenské parlamentné voľby v roku 2023.

Volebný kompas je navrhnutý tak, aby poskytoval politicky neutrálny zdroj informácií pre slovenských voličov, pričom podrobne popisuje postoje politických strán a hnutí a zároveň nezvýhodňuje žiadnu z nich. Volebný kompas sa opiera o nezávislú akademickú expertízu, je úplne zadarmo a môžu ho využívať všetci záujemcovia bez rozdielu. Viac informácií nájdete v častiach „O Volebnom kompase“ a „Metodika“ nižšie.

Okrem toho, že Volebný kompas ponúka voličom (a stranám/hnutiam) užitočný nástroj, produkuje aj vysoko relevantné vedecké údaje pre výskumníkov a odborníkov z praxe, ktorí sa zaujímajú o politické strany a voľby. Tieto dáta budú následne sprístupňované i širokej akademickej obci v plnom súlade so štandardmi ochrany súkromia. Viac informácií o tom, ako zaobchádzame s údajmi, ktoré zhromažďujeme, nájdete v častiach „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ a „Podmienky používania“ nižšie.

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností