Členstvo v NATO je pre Slovensko viac prospešné ako škodlivé

Úplne súhlasím
Skôr súhlasím
Ani súhlasím, ani nesúhlasím
Skôr nesúhlasím
Úplne nesúhlasím
Nemám názor

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností