V záujme rovnomernejšieho regionálneho rozvoja by sa chudobnejším regiónom na Slovensku malo pomôcť na úkor bohatších

Úplne súhlasím
Skôr súhlasím
Ani súhlasím, ani nesúhlasím
Skôr nesúhlasím
Úplne nesúhlasím
Nemám názor

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností