Zákaz výroby nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035 je správnym krokom

Úplne súhlasím
Skôr súhlasím
Ani súhlasím, ani nesúhlasím
Skôr nesúhlasím
Úplne nesúhlasím
Nemám názor

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností